ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС КАТУНЦИ” С. ЕФРЕМОВ С ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1
716

Директорът на „ДГС Катунци” инж. Симеон Ефремов от днес е с прекратен договор за управление. Заповедта е на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, а основание за освобождаването му са констатирани нарушения по дисциплината на ползване в държавните горски територии в обхвата на стопанството и неупражнен контрол от страна на ръководството.

      Временно териториалното поделение на ЮЗДП ще се управлява от зам.-директора инж. Надя Захова.

СПОДЕЛИ

1 коментар