ИНЖ. Г. КИРИЛОВ ПОЕ ПОСТА ДИРЕКТОР НА „ДГС САНДАНСКИ”

1
432

Досегашният директор на „ДГС Сандански” инж. Светла Костадинова е с прекратен договор за управление. Заповедта е на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов, а основание за освобождаването й е неизпълнение на годишната производствена програма на стопанството.

      От днес временно териториалното поделение на ЮЗДП ще се управлява от зам.-директора инж. Георги Кирилов.

 

 

 

СПОДЕЛИ

1 коментар