„Кълвач“ пита, Правилникът за работа на ОбС – Петрич отговаря: При 100 лева за паркиране на месец на съветниците пак им остава по една нормална за общината заплата

36
2215

Няколко коментара под публикувания в сайта материал „За срам, за грях или за смях? Получаващи възнаграждения петрички съветници искат да си гласуват безплатно паркиране в „Синята зона“ …“ ни накараха да се опитаме да разгледаме по-подробно въпроса, който има финансова, законова и морална страна. Ето един от коментарите:

Кълвач: „Прекрасна статия! Да питам пишещия тази статия колко пъти трябва да дойде един общински съветник до общината на месец, за да вземе мотивирано решение по един въпрос касаещ хиляди жители? Колко часа трябва да прекара в общината за да се запознае подробно с всеки един проблем? Да направи сметка колко е разхода на един общински съветник на месец за извършване на обществено полезна работа в интерес на цялото общество? Това левче на час са поне 100 лв на месец без да смятаме пътните разходи за да решава проблемите на хората. Нима искате съветници, които не могат да си позволят този разход и в следствие на това не се запознават подробно с проблемите и не могат да вземат мотивирани решения отнасящи се за бъдещето на всички нас? Иначе чудесна статия за за запълване на постното съдържание на сайта. Поздравления!“

Да започнем разглеждането на въпроса от самото начало. Предложението, което съветниците трябва да разгледат на своето заседание утре, гласи: „В чл.7 се създават нови алинеи 6 и 7, които гласят:

Ал. 6: „За нуждите на Общински съвет – Петрич се определят местата за безплатно почасово паркиране, описано в чл. 6 ал.2, т. 4, т. 17, т. 23 и т. 24 от настоящата Наредба;

Ал. 7: „Правото по алинея 6 се удостоверява с валидни карти, издадени от Общински съвет – Петрич, поставени на видно място зад предното стъкло на МПС.“

Та на свой ред ние питаме: защо му е на общинския съветник да идва в Общината, за да вземе едно мотивирано решение? Нали той може да получи това решение и на електронната си поща, на която получава проекта на дневния ред, поканата за банкет, или например екскурзия до Троян за обмяна на опит.

Да, един съветник може да загуби много време за заседания на постоянните комисии и за участие в заседание на местния парламент. Да, на месец той действително може да похарчи 100 лева за паркиране. Но нали всеки съветник получава месечно възнаграждение, което в момента е около 420 лева.

В началото на този мандат съветниците приеха Правилник за своята работа, в която утвърдиха размера на месечното си възнаграждение.

В член 17 глава четвърта от правилника пише, че всеки съветник има право да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общински съвет и комисиите, в работата на които участва; да получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на Общински съвет и в заседанията на комисиите в размер на 70 на сто от Средната брутна работна заплата в Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Средствата за възнаграждение на съветниците, както и пътните и други разноски, се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета на Общински съвет.

В момента месечното възнаграждение на местните парламентаристи в Петрич е около 420 лева. Те решиха да не получават заплащане за участието си в работата на постоянните комисии и в комисиите за провеждане на търгове. Но според някои съветници, отново е върната практиката да се изплащат по 50 лева на съветник за участието му в тръжна комисия. Освен това, местните парламентаристи имат право на пари за ежемесечни срещи с избирателите.

Ако съветник има пътни разходи за своята работа, той има право да поиска да му бъдат осребрени, което се вижда от Правилника. Този Правилник е предвидил, че може да възникне необходимост от подобни разходи, и е постановил по какъв начин могат да бъдат възвърнати. Което означава, че  или не е запознат с тези положения, или се прави на незапознат.

От една страна, заедно с месечните 420 лева възнаграждението на един съветник може да достигне 500 – 600 лева на месец. Това – за ангажираност не всеки ден, и не 8 часа на ден. От друга страна, съветникът харчи 100 лева на месец за паркиране, а разходите за пътни може да си осребри в Общински съвет. При това положение, на съветника пак му остават 400 – 500 лева „чисти“ на месец. Което е едно нормално възнаграждение, за което голяма част от жителите на общината работят по 8 часа всеки работен ден, че много често – и извънредно.

А какво би станало, ако и обикновените граждани поискат да паркират безплатно в „Синята зона“?

Относно правната страна на въпроса за безплатното паркиране на съветниците. Това предложение е в пълен разрез със самия Правилник за работата на Общински съвет – Петрич. Съгласно Правилника, общинският съветник не може да използва положението си за лична изгода; няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии; няма право да получава подарък или каквато и да било друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действия в качеството си на общински съветник.

Разбира се, друг е въпросът дали едното левче за паркиране е лична изгода, или нещо друго?

За „обществено полезната работа в полза на цялото общество“, и дали тя въобще би трябвало да бъде заплащана? – Никой не е карал на сила съветниците да се кандидатират за съветници. Те обещаваха да работят за хората. Те са положиха клетва да работят в полза на жителите на общината.

Една работа е обществено полезна тогава, когато обществото не заплаща с пари за нея. Така погледнато, исканото едно левче за паркиране разваля усещането за обществена полезност.

 

СПОДЕЛИ

36 КОМЕНТАРА

  1. Общинските съветници са депутати на местно ниво. Сега направи справка колко взима 1 депутат и с какви облаги се ползва? Но след като за теб въпросите, които общински съвет решава са дали да направи изнесена сесия или къде ще е поредния банкет, то коментарите са излишни. Жив и здрав!