Община Петрич организира културен дискусионен форум

0
2006

Община Петрич организира на 15.04.2016 година от 17,00 часа културен дискусионен форум на тема: „Изкуството като вдъхновение в културния живот на Община Петрич”. На форума ще бъдат дискутирани проблеми и въпроси от областта на развитието на културата. Едната от темите, които ще бъдат обсъдени, е за общинското стимулиране на културните прояви. „Кои от всички събития заслужават да бъдат награждавани и представяни като част от културната визитка на общината”, е един от въпросите, които ще бъдат поставени за обсъждане. Участниците ще могат да дадат свои предложения с какви събития да бъде обогатен културният живот на Петрич.

Ще бъде обсъдена и необходимостта от Създаването на Съвет по изкуствата и културата към Община Петрич. Форумът ще се проведе в залата на Общинска администрация.

СПОДЕЛИ