ПРЕКРАТИХА ДОГОВОРА НА ДИРЕКТОРА НА „ДГС СТРУМЯНИ” ИНЖ. Р. ЯНЕВ, ВРЕМЕННО ГО ЗАМЕНЯ ЗАМЕСТНИЧКАТА ИНЖ. Л. НАЧЕВА

0
904

Досегашният директор на „Държавно горско стопанство Струмяни” инж. Росен Янев е с прекратен договор за управление. Основание за освобождаването му е неизпълнение на годишната производствена програма на стопанството, се посочва в заповедта на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов.

      От понеделник – 12 март, временно териториалното поделение на ЮЗДП ще се управлява от зам.-директора инж. Людмила Начева.

 

СПОДЕЛИ